PURA RAZA ESPANOLA (PRE)

Caribella II (EEAAGg)

Barquena II BarquitoBarquena II (EEAa)

Cartaga (EEAaGg)

Udana KDW (EEAA)

Clasica (EEAa)

Carpintera (EEAa)

Centenaria GCA (EeAa)

Finanza (EEAAGg)


Pintada de Marquez

Bruma de Marquez
 
 
OLDENBURG


Donata
(Imported German Warmblood)
$14,000

FRIESIANS

Kali

Paradise